Internationale BTW-fraude kost miljarden

Internationale BTW-fraude kost miljarden
Door gebruik te maken van een zogenaamde btw-carrousel lekken jaarlijks miljarden aan belasting weg.

De BTW in de Europese Unie

In Nederland rekenen ondernemers de btw door in hun prijzen. Zij dragen deze btw af, maar mogen de btw die bij hen in rekening wordt gebracht (voorbelasting) aftrekken. Zo worden uiteindelijk de particuliere consumpties belast. Zij hebben namelijk geen recht op aftrek van voorbelasting. 

De btw is gebaseerd op een Europese richtlijn, de zogenaamde BTW-richtlijn (Richtlijn 2006/112/EG). Hierdoor vindt de heffing van btw in alle lidstaten van Europese Unie vrijwel op identieke wijze plaats. Dat is handig voor de internationale handel, maar maakt het systeem ook gevoelig voor fraude.

BTW-caroussel

De internationale fraude bestaat met name in het opzetten van een zogenaamde btw-carrousel. Hierbij maken goederen via intracommunautaire transacties en transacties binnen een lidstaat een rondje tussen de lidstaten. Hierna volgt het rondje weer opnieuw. Vandaar de naam carrousel. De bedoeling hiervan is om een tussenschakel meer voorbelasting te laten terugvragen dan hij dient af te dragen.

“Zodra de belastingautoriteiten de fraude op het spoor komen, zijn deze vennootschappen  al ‘geklapt’ en de ondernemers met de noorderzon vertrokken.

Er wordt in deze methode veelvuldig gebruikgemaakt van een groot netwerk van vennootschappen. Zodra de belastingautoriteiten de fraude op het spoor komen, zijn deze vennootschappen al ‘geklapt’ en de ondernemers met de noorderzon vertrokken.

Risico voor ondernemingen

Het gevaar van een btw-caroussel is dat men hierin als onderneming ongemerkt mee kan draaien. Deze onderneming fraudeert dan zelf niet, maar hij kan als medeplichtige aan fraude aangemerkt worden. Dit is het geval indien de ondernemer verweten kan worden dat hij wist of behoorde te weten dat hij deelnam aan de frauduleuze keten. 

“Het gevaar van een btw-caroussel is dat men hierin als onderneming ongemerkt mee kan draaien. 

De gevolgen hiervan zijn groot. Zo kan men geen voorbelasting meer verrekenen, kunnen boetes opgelegd worden en kan men ook strafrechtelijk vervolgd worden.

Wordt u verdacht van btw-fraude, neem dan contact op met MARVATO.