Alcohol of drugstest door werkgever strijdig met AVG

Alcohol of drugstest door werkgever strijdig met AVG
Het afnemen van een drugstest door de werkgever is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Maar mag hij de uitslag wel verwerken zodat er arbeidsrechtelijke gevolgen aan worden verbonden? Het lijkt erop dat hiervoor een aanpassing van de UAVG nodig is.

Wanneer is een test toegestaan

Het kan zijn dat de werkgever een zwaarwichtig belang heeft om een alcohol- of drugstest af te nemen.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan werknemers die personen vervoeren, of die gevaarlijke machines bedienen.  De test maakt een inbreuk op de privacy van de werknemer. Voor zo’n inbreuk gelden strenge voorwaarden. Maar als zo’n inbreuk geoorloofd is, betekent dit niet automatisch dat het met de AVG en UAVG ook wel goed zit.

Wat zegt de (U)AVG

Het registreren van de informatie van de test heeft betrekking op een geïdentificeerde persoon. Hierdoor is er sprake van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Als je dergelijke gegevens gaat registreren is er sprake van verwerking van persoonsgegevens. En hieraan stellen de AVG en UAVG strenge eisen.

Het probleem is namelijk dat de onderzoeken van de testen en de resultaten ervan vallen onder ‘gegeven over gezondheid’. In beginsel geldt er een verbod om dergelijke gegevens te verwerken. Verwerking ervan is alleen mogelijk als dit toegestaan is door de UAVG en een dergelijke uitzonderingsgrond is hierin niet aanwezig.

Toestemming van de werknemer

Nu kan men zich afvragen of de werkgever hiervoor niet gewoon toestemming kan vragen aan de werknemer. Het antwoord hierop luidt ontkennend.

Een werknemer bevindt zich in een ondergeschikte positie ten opzichte van de werknemer. Hierdoor wordt aangenomen dat hij nooit vrijelijk zijn toestemming hiervoor kan geven.

Conclusie

Het kan zijn dat een alcohol- of drugtest afgenomen door de werkgever op zich wel te rechtvaardigen is. De uitslag van de test mag de werkgever echter niet verwerken en hierdoor kan hij geen arbeidsrechtelijke sancties aan de test verbinden. Het is aan de wetgever om de UAVG zodanig te wijzigen, dat dit wel mogelijk wordt.

“Het is aan de wetgever om de UAVG zodanig te wijzigen, dat dit wel mogelijk wordt.

Verplicht uw werkgever u tot het ondergaan van een drugs- of alcoholtest? Neem contact op met MARVATO tax & legal.