Concurrentiebeding en tijdelijk contract? Pas op bij verlengen!

Concurrentiebeding en tijdelijk contract? Pas op bij verlengen!

Inleiding

Heeft u een concurrentiebeding opgenomen in een tijdelijk contract en wilt u dit contract verlengen? Pas dan op! Het kan zijn dat u geen aanspraak meer kunt maken op dit beding.

Het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract lijkt eenvoudig, maar de praktijk laat anders zien. Volgens artikel 7:653 lid 2 BW moet dit beding schriftelijk in de arbeidsovereenkomst staan. Daarnaast moet gemotiveerd worden dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die dit beding noodzakelijk maken. Dat is geen gemakkelijke opgaven, want de lat ligt hoog.

Verlengen van een tijdelijk contract

Loop het tijdelijk contract af, dan kan de werkgever ervoor kiezen afscheid te nemen van de werknemer, of de arbeidsrelatie voort te zetten. In het laatste geval zal hij het concurrentiebeding natuurlijk willen handhaven.

Volgens de wet dient de werkgever uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk in te lichten of hij de arbeidsovereenkomst al dan niet voortzet en zo ja onder welke voorwaarden.

Wat gebeurt er nu met het concurrentiebeding in een tijdelijk contract als de werkgever vergeet om de werknemer in te lichten over de voortzetting en de werknemer werkt vervolgens gewoon door? In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet onder de zelfde voorwaarden en voor dezelfde periode, maar voor maximaal één jaar. Hoe zit het nu met het concurrentiebeding in het tijdelijk contract? Is dat nog geldig of is dat dan vervallen? Maakt het hierbij uit of de werkgever keurig overeenkomstig de wet opzegt? En wat als er door de verlenging sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd?

Pas op bij verlengen met de aanzegverplichting!

U denkt misschien dat als de werkgever keurig volgens de wet aanzegt dat het contract wordt verlengd onder dezelfde voorwaarden, het concurrentiebeding gewoon geldig blijft. Niets is minder waar! U raadt het misschien niet, maar het concurrentiebeding is dan niet rechtsgeldig meer overeengekomen en dus vervallen. Het staat namelijk niet in de arbeidsovereenkomst.

Het tegenovergestelde vindt plaats als de werkgever zijn aanzetverplichting niet nakomt en de werknemer gewoon door laat werken. Het concurrentiebeding blijft dan behouden. Dat klinkt niet logisch, maar het is wel de realiteit. In dat geval wordt namelijk de arbeidsovereenkomst die van rechtswege is geëindigd op grond van artikel 7:668 lid 4 BW voor ten hoogste een jaar voortgezet voor dezelfde tijd op de vroegere arbeidsvoorwaarden.

Maar als u mondeling aanzegt en niet schriftelijk, maar er wijzigen wel arbeidsvoorwaarden, dan heeft u niet voldaan aan de aanzegverplichting, maar is artikel 7:668 lid 4 BW ook niet van toepassing. Het beding is dan niet rechtsgeldig overeengekomen en daarmee vervallen.

Al het voorgaande leidt weeruitzondering als het tijdelijk contract wordt omgezet in een vast contract. Dan geldt niet de eis dat het beding opgenomen moet zijn in de arbeidsovereenkomst, maar geldt de soepele norm uit Philips/Oostendorp (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2008:BC0384).


Hoe moet het dan wel?

Wat de werkgever dus had moeten doen is schriftelijk aanzeggen en het concurrentiebeding uit het tijdelijk contract letterlijk opnemen in deze schriftelijke aanzegging. Dan was het wel rechtsgeldig opnieuw overeengekomen.

Toch knaagt deze uitkomst aan het rechtsgevoel. De werkgever die zijn aanzegverplichting niet nakomt wordt hier beloond. Wie weet beslist de Hoge Raad toch nog eens anders.

Conclusie

Pas op als u een tijdelijk contract verlengt. Wijgen de arbeidsvoorwaarden niet en laat u na schriftelijk aan te zeggen, dan komt u er voor het concurrentiebeding goed vanaf. Zegt u wel netjes schriftelijk aan, dan vervalt het concurrentiebeding als u het niet opneemt in de verlengingsovereenkomst. En als u mondeling aanzegt, maar wel voorwaarden wijzigt vervalt het concurrentiebeding weer wel. Dit kan vervolgens weer uitzondering leiden als de verlenging leidt tot een contract voor onbepaalde tijd en het beding daarvoor wel correct is overeengekomen.

U ziet het. Al met al geen simpele materie. Een foutje in de praktijk is zo gemaakt, maar vaak grote gevolgen. Wilt u een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract of zo’n contract verlengen? Vraag ons advies en voorkom vervelende verrassingen.

Bel +31164687000 of mail info@marvato.nl

mr. M.A.A. (Marijn) van Tongeren