Maak binnen 6 weken bezwaar. Te laat is te laat!

Maak binnen 6 weken  bezwaar. Te laat is te laat!

Niet eens met een belastingaanslag of boete? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. In beginsel geldt hier: te laat is te laat!

Maak binnen 6 weken bezwaar

U ontvangt een aanslag met boete van de belastingdienst en bent het hier niet mee eens. Zit dan niet stil! U moet namelijk binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Dit kan heel eenvoudig met een brief waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met de aanslag of boete. Ook een kopie van de aanslag opsturen met een streep erdoor en de tekst ‘bezwaar’ zal de belastingdienst aanmerken als een bezwaarschrift.

Vervolgens krijgt u per brief een hersteltermijn om het bezwaar te motiveren en eventueel andere gebreken te herstellen. Op de site van de belastingdienst vindt u informatie waaraan een bezwaar moet voldoen.

De bezwaartermijn bedraagt 6 weken

Een bezwaarschrift is tijdig ingediend als het binnen 6 weken na de datum van het besluit door de belastingdienst is ontvangen. U moet dus binnen 6 weken na de dagtekening bezwaar maken. In de praktijk komt het vaak voor dat de belastingdienst een tijdig gemaakt bezwaar pas na 6 weken ontvangt. Het bezwaar is dan nog tijdig, mits u het binnen de bezwaartermijn ter post hebt bezorgd. Dit mag ook een koerier zijn. Als de brief vervolgens binnen 7 dagen na de bezwaartermijn wordt ontvangen is het bezwaar tijdig.

Om aan te tonen dat u het bezwaar tijdig ter post hebt bezorgt adviseren wij dit stuk altijd aangetekend te versturen. Het verzendbewijs bevat de datum waarop u het stuk heeft aangeboden. Dit is vrijwel de enige manier om aan te tonen dat u niet te laat was.

Is buiten de bezwaartermijn altijd te laat?

Het komt ook voor dat u er niets aan kunt doen dat u te laat bezwaar maakt. Het betreft hier echter uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld omdat de aanslag naar een verkeerd adres is gestuurd.

…iedereen weet dat stukken bij de post wel eens kwijtraken of verkeerd bezorgd worden.

Maar wat nu als u de aanslag helemaal niet hebt ontvangen? Kunt u dan volstaan met de stelling dat u het stuk nooit hebt ontvangen? Het antwoord hierop is: nee! Als uit het centrale postsysteem van de belastingdienst blijkt dat het stuk daar is verwerkt, dan is dit in principe voldoende. U wordt dan geacht het stuk te hebben ontvangen. En dat is best vreemd, want iedereen weet dat stukken bij de post wel eens kwijtraken of verkeerd bezorgd worden.

Kunt u hiertegen dan helemaal niets doen? Jawel. U moet nu bijzondere omstandigheden aanvoeren waarom u het stuk niet heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat de post bij u in de buurt altijd slecht wordt bezorgd. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.

Conclusie

Bent u het niet eens met een aanslag of boete, maak dan zo snel mogelijk bezwaar. Let hierbij op de bezwaartermijn en zorg dat u een verzendbewijs heeft. De hoofdregel is namelijk: te laat is te laat!

Bent u te laat? Neem contact op met MARVATO tax & legal. Wij kijken voor u of we een bijzondere omstandigheid aan kunnen voeren. Natuurlijk kunnen wij u ook helpen met het bezwaarschrift zelf.