Inflatie gedragen door bedrijven en vermogende particulieren

Inflatie gedragen door bedrijven en vermogende particulieren

Akkoord voor verbetering koopkracht

Volgens het CPB daalt de koopkracht volgend jaar gemiddeld 7 procent. Dat is flink en dat zullen veel mensen voelen in hun portemonnee. Het kabinet steekt volgend jaar 14 tot 15 miljard euro in lastenverlichting. Dat is meer dan het dubbele van nu. Zo probeert men de sterke inflatie tegen te gaan.

Dit alles is het gevolg van een akkoord tussen het kabinet en de coalitie om volgend jaar de koopkracht te verbeteren. Door torenhoge prijzen is de verwachting dat veel mensen in financiële moeilijkheden zullen komen.

Er was veel politieke discussie waar het geld vandaan moet komen en bij welke groepen dit moet belanden. Uiteindelijk betalen in dit plan bedrijven en vermogende particulieren meer belasting. De inkomstenbelasting kan daarom omlaag. Er worden diverse maatregelen ingevoerd om zo de inflatie tegen te gaan.

Maatregelen inkomstenbelasting

De arbeidskorting gaat omhoog en het tarief in de lage belastingschijf gaat omlaag. Daarnaast worden de huur- en zorgtoeslag verhoogd. Hierdoor hebben mensen meer te besteden. Hun koopkracht stijgt en hiermee neemt men de gevolgen van de inflatie een stukje weg.

Handhaven verlaging brandstofaccijnzen en energiebelasting

Ook de verlaging van de accijnzen op brandstof blijft in de eerste helft van volgend jaar bestaan. Dit geldt ook voor de verlaging van de energiebelasting. Deze maatregelen helpen ook direct tegen inflatie. De koopkracht stijgt namelijk door een lagere prijs.

Minimumloon en uitkeringen omhoog

Het minimumloon stijgt met 10%. Omdat de uitkeringen gekoppeld zijn aan het minimumloon, zullen ook deze hard stijgen. Dit betekent meer koopkracht. Ook hiermee gaat men dus de inflatie direct tegen.

Stijging vennootschapsbelasting

Slecht nieuws voor bedrijven is de stijging van de vennootschapsbelasting . Winsten over de eerste EUR 200.000 worden belast tegen 19%. Dit was nu nog 15%. Deze maatregel wordt genomen om de verlaging van de inkomstenbelasting te financieren. De inflatie wordt hiermee dus slechts indirect tegengegaan.

Verhoging tarief box 3

Het tarief in box 3 wordt stapsgewijs verhoogd van 31% naar 34%. Door deze maatregel worden ook vermogenden geraakt. Ook deze maatregel werkt slechts indirect tegen de inflatie.

Prinsjesdag

Op de derde dinsdag van september, genaamd Prinsjesdag, worden de regeringsplannen voor het volgende jaar officieel bekend gemaakt. Meer informatie hierover vindt u dan op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Veel mensen zijn bang voor een nieuwe crisis. Een grote groep vreest dat ze onvoldoende koopkracht hebben om de dagelijkse boodschappen te betalen. Ook bedrijven en vermogenden zullen niet blij zijn met de aangekondigde maatregelen.

Bent u ondernemer of vermogende particulier en benieuwd wat de plannen voor u betekenen? Neem dan contact op met MARVATO tax & legal: www.marvato.nl.