Geen bron door jarenlang verlies

Geen bron door jarenlang verlies
De rechtbank Den Haag heeft beslist dat voor het claimen van en verlies van onderneming er sprake dient te zijn van een objectieve voordeelsverwachting. Nu deze ontbreekt is er geen bron van inkomen.

Feiten en omstandigheden

Deze gaat gaat over een taxateur met een eenmanszaak. Zijn werkzaamheden bestonden uit het taxeren en bemiddelen bij aan- en verkoop van onroerende zaken.

“Er is geen objectieve voordeelsverwachting omdat uit een boekenonderzoek blijkt dat er sinds 2010 enkel verlies wordt geleden.

In zijn aangifte over het jaar 2017 voert hij een verlies uit onderneming op. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat er geen meer is van een bron van inkomen. Er is geen objectieve voordeelsverwachting omdat uit een boekenonderzoek blijkt dat er sinds 2010 enkel verlies wordt geleden.

De rechtbank

Bij de rechtbank slaagt de taxateur er niet in aannemelijk te maken dat er in 2017 nog objectief toekomstige positieve resultaten zijn de behalen. Hij voert wel aan dat hij een netwerk heeft van rijke Aziaten en een samenwerking is aangegaan met onder andere een hypotheekadviseur, maar onderbouwt deze stellingen volgens de rechtbank onvoldoende.

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Conclusie

Of er sprake is van een objectieve voordeelsverwachting is van belang voor de vraag of er sprake is van een bron van inkomen. Deze uitspraak laat zien dat het niet voldoende aannemelijk maken ervan kan leiden tot het niet in aanmerking nemen van een verlies.

Stelt de inspecteur dat uw onderneming geen bron van inkomen meer vormt? Neem dan contact op met MARVATO tax & Legal.