Masserende leraar krijgt geen transitie-vergoeding?

Masserende leraar krijgt geen transitie-vergoeding?

Heeft een docent bewegingsleer wel of geen recht op een transitievergoeding indien hij ongewenst gedrag heeft vertoond?

Feiten en omstandigheden

In 2006 heeft de docent al eens ongewenst gedrag vertoond in zijn lesmethodiek. Studentes wisten niet precies wisten hoe zij dit gedrag dienden te interpreteren. De school is hierover in gesprek gegaan met de docent. Ook zijn hem hierbij maatregelen opgelegd.

In 2017 zijn wederom twee klachten over het gedrag van de docent binnenkomen. De ene klacht ging over een ‘biltik’. Deze tik werd vergezeld van de mededeling dat hij dit altijd al had willen doen. De andere klacht ging over een volledige lichaamsmassage. Daarbij koos hij tot tweemaal toe dezelfde studente.

De school vraagt daarom de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Kantonrechter

De kantonrechter oordeelde dat het gedrag van de leraar niet door de beugel kon. Daarom ontbond hij de arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen. Ook verklaarde hij voor recht dat de docent ernstig verwijtbaar had gehandeld. Hierdoor kon hij geen aanspraak maken op de transitievergoeding.

Hof

Het hof kwam tot een anderen conclusie wat betreft het ernstig verwijtbaar handelen. Op grond van de feiten en omstandigheden was volgens het Hof geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen.

“Op grond van de feiten en omstandigheden was er volgens het hof geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen.

Wel stelt het hof vast dat de biltik met opmerking geen enkel didactisch doel diende. Ook de massageles zou grensoverschrijdend zijn. De studente is namelijk niet de keuze gegeven om te weigeren. Of de massage een didactisch doel diende liet het hof in het midden. De school was van mening dat dit niet het geval was.

Het hof overwoog dat er onduidelijkheid was waar de grenzen van toelaatbaar gedrag lagen. Daarom was de school wel een transitievergoeding verschuldigd.

Hoge Raad

De Hoge Raad vindt het oordeel van het hof dat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen hierdoor onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd. Hij verwijst het geding naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor verdere behandeling en beslissing.

Dan zal beslist worden of de masserende leraar wel of niet recht heeft op een transitievergoeding.

Bij twijfel of er recht is op een transitievergoeding, neem contact op met MARVATO tax & legal.