De keuze tussen bijvoorbeeld de BV-vorm of de IB-onderneming hangt vaak af van verschillende factoren. Niet alleen fiscale, maar ook civielrechtelijke motieven of marketingtechnische ingevingen spelen hierbij een rol.

Samen kiezen wij met u de optimale structuur voor uw onderneming.

mr. M.A.A. van Tongeren, belastingadviseur