Ed is all-round belastingadviseur en ook werkzaam in de samenstelpraktijk.
Daarnaast is hij kantoormanager en vormt voor veel klanten het vaste aanspreekpunt.