Marjolein is adviseur op het gebied van Personeel & Organisatie, ofwel Human Resource Management.

Marjolein adviseert bij werving & selectie, de totstandkoming van arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden en over zaken die nauw verwant zijn met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Daarnaast behoort advisering over ontwikkeling en professionalisering van medewerkers, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en conflictregulering tot haar expertise. Met name het oplossen van conflicten tussen leidinggevenden en medewerkers hebben haar bijzondere aandacht. Zij vervult hierin graag een bemiddelende rol. Tevens kan zij ingezet worden als coach of loopbaancoach voor uw leidinggevenden of uw medewerkers.

Marjolein studeerde personeelsmanagement en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.