Hoeveel kost het ‘broodje van de zaak’?

Hoeveel kost het ‘broodje van de zaak’?

Fiscaal voordelig eten tijdens het werk

 

Een snelle lunch of diner op kosten van de zaak. Makkelijk en soms onvermijdelijk, want harde werkers krijgen trek! Maar let op, want de fiscus kijkt mee! Wat kost zo’n ‘broodje van de zaak’ nu eigenlijk? Het kan fiscaal behoorlijk verschillen hoe en wanneer u de maaltijd verstrekt.


De lunch

Als werknemers een lunch krijgen op de werkplek, dan wordt de waarde hiervan fiscaal gewaardeerd op EUR 3,25 per lunch. Hierbij maakt het niet uit hoe hoog de werkelijke kosten zijn. Betaalt uw personeel hiervoor een eigen bijdrage, dan wordt deze in mindering gebracht op dit bedrag.

Als uw personeel buiten de deur gaat eten kunt u deze kosten vergoeden. De vergoeding wordt volledig belast. Een eigen bijdrage van de werknemer komt weer in mindering. U kunt de vergoeding ook aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Hiervoor kiezen is niet altijd voordelig. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale fiscale loonsom. Overschrijdt u de vrije ruimte, dan wordt de vergoeding belast tegen 80% eindheffing


Het diner

Voor een verstrekt diner geldt in beginsel hetzelfde als voor een lunch. De fiscale waarde is EUR 3,25 als er gegeten wordt op de werkplek, ongeacht de kosten. Wordt er buiten de deur gegeten, dan worden de daadwerkelijke kosten belast. Eventuele eigen bijdragen worden ook hier in mindering gebracht. U kunt ervoor kiezen de vergoeding aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte.


Overwerk

Als er overgewerkt wordt geldt er een andere regeling. Zo’n diner is altijd onbelast. Hierbij maakt het niet uit of op de werkplek of buiten de deur wordt gegeten. Of er sprake is van overwerk hangt af van de omstandigheden. Als vuistregel stelt de Belastingdienst dat hiervan sprake is als tussen 17:00 en 20:00 niet thuis kan worden gegeten, omdat er gewerkt moet worden.

Kleine consumpties

Kleine consumpties kunnen onbelast verstrekt worden. Denk hierbij aan een drankje, een appel of andere tussendoortjes. Voorwaarde is wel dat ze geen onderdeel uitmaken van een maaltijd.


Conclusie

Hoeveel het broodje van de zaak daadwerkelijk kost hangt dus af van de omstandigheden. Lekkerder kunnen wij het broodje niet maken, maar eventueel wél voordeliger!

 

Comments are closed.