Incassokosten, hoe zit dat ook alweer?

Incassokosten, hoe zit dat ook alweer?

Welke kosten mag u debiteuren in rekening brengen

 

Incassokosten

Indien uw debiteur niet op tijd betaalt mag u extra kosten in rekening brengen, de zogenaamde incassokosten, ofwel buitengerechtelijke kosten. Ze bedragen een percentage van de hoofdsom. Bij business to business kunt u de hoogte hiervan overeenkomen, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden. Doet u dit niet, of handelt u met een particulier, dan is de hoogte van deze kosten is wettelijk geregeld:

  • Voor vorderingen tot EUR 2.500,- bedragen de kosten maximaal 15%, met een minimum van EUR 40,-.
  • Over de volgende EUR 2.500,- maximaal 10%.
  • Over de volgende EUR 5.000 maximaal 5%.
  • Over de volgende EUR 190.000,- maximaal 1%.
  • Over het bedrag boven EUR 200.000 maximaal 0,5% met een maximum van EUR 6.775,-.


Voorwaarden voor in rekening brengen incassokosten

Voordat u particulieren incassokosten in rekening mag brengen dient er voldaan te zijn aan een aantal voorwaarden. Is er niet aan de voorwaarden voldaan, dan hoeft de debiteur ze niet aan u te betalen.

De voorwaarden zijn:

  • Er is niet op tijd betaald.
  • Er is een aanmaning gestuurd waarin u sommeert binnen 14 dagen te betalen. Tevens maakt u melding dat anders incassokosten in rekening gebracht zullen worden.
  • De herinnering is niet binnen 14 dagen na ontvangst betaald.

Indien aan de voorwaarden is voldaan mag u de kosten in rekening brengen. Bij gedeeltelijke betaling van uw vordering worden eerst de kosten afgeboekt en vervolgens de hoofdsom.


Wettelijke rente

Naast de incassokosten mag u rente in rekening brengen. De hoogte ervan kunt u contractueel overeenkomen in geval van business to business. Laat u dit na, dan geldt de wettelijke rente. Deze bedraagt voor handelsvorderingen 8% en voor niet-handelsvorderingen 2%.

Let op! Over de incassokosten mag u géén rente berekenen!

 

Geen overige kosten

Als u incassokosten in rekening brengt mag u geen andere kosten meer in rekening brengen. Al deze kosten zijn namelijk verdisconteert in de wettelijke incassokosten.

Comments are closed.