WEVAB geen goed koopmansgebruik

WEVAB geen goed koopmansgebruik

Uitspraak in proefprocedure.

Om uitsluitsel te krijgen over de vraag welke waarderingsstelsels voor landbouwgrond in overeenstemming zijn met goed koopmansgebruik is in 2012 een proefprocedure gestart.

Er is toen een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de geschilpunten, de verschillende waarderingsstelsels en de gevolgen zijn omschreven. Wij hebben vervolgens onze agrarische klanten aangemeld. Gevolg is dat wordt aangesloten bij de uitkomst van de proefprocedure.

De Hoge Raad heeft op 10 juli 2015 arrest gewezen in een proefprocedure (ECLI:NL:HR:2015:1780). Volgens dit arrest is de jaarlijkse waardering van landbouwgrond op WEVAB in strijd met de landbouwvrijstelling en daarom geen goed koopmansgebruik. Overstappen op een waarderingsstelsel waarbij de landbouwgrond jaarlijks op WEVAB wordt gewaardeerd is dus niet toegestaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Comments are closed.