Lager loon voor startups

Lager loon voor startups

Tijdelijke verlaging gebruikelijkloonregeling DGA

Voor de DGA (directeur grootaandeelhouder) geldt de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. Deze regeling houdt kortgezegde in dat een directeur van een B.V. zichzelf een minimaal salaris dient toe te kennen.

Het minimum hierin is EUR 44.000 op jaarbasis. Vanaf 1 januari 2017 mag de DGA van een startup volstaan met het minimumloon. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een innovatief bedrijf dat speur- en ontwikkelingswerk verricht en voor de toepassing van de S&O afdrachtvermindering als starter wordt aangemerkt.

De regeling is in principe tijdelijk van aard. Per 1 januari 2022 vervalt deze weer.

Comments are closed.